Chuyên gia khẳng định việc lấy đất của Doanh nghiệp này giao cho Doanh nghiệp khác là Sai Luật.

Bình luận

Chia sẻ nhận xét của bạn

Nhận xét của bạn *

Lưu tên của tôi, email trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp